Innowacyjna Gospodarka Działanie POIG 8.2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie POIG 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Nazwa projektu:

Wdrożenie internetowego systemy B2B w firmie AEK integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i gospodarki materiałowej”

W dniu 29.04.2013 r. firma PPHU AEK podpisała umowę Nr UDA-POIG.08.02.00-08-032/12-00 o dofinasowanie w ramach w/w projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt polega na stworzeniu systemu B2B, do którego będą mieć dostęp partnerzy biznesowi wnioskodawcy oraz sam wnioskodawca. System będzie zintegrowany z programami logistycznymi w zakresie monitorowania stopnia realizacji zamówień oraz dostaw od i dla partnerów biznesowych. Projekt jest realizowany w pięciu etapach.

Na początku pierwszego etapu wybrano specjalistyczną firmę, która przeprowadziła analizę przygotowawczą mającą na celu szczegółowej oceny potrzeb firmy pod kątem zakupu urządzeń niezbędnych dla wdrożenia systemu B2B.

W drugim etapie nastąpi budowa systemu oraz zostanie przeprowadzona integracja podstawowych modułów B2B z systemem obecnym i przeniesienie wszystkich danych.

W etapie trzecim zostanie wprowadzona integracja w zakresie rozszerzonym systemu B2B o następujące moduły B2B:

- Sprzedaż eksport – obsługa zamówień eksportowych

- Kontrola załadunku i rozładunku, inwentaryzacji i lokalizacji w magazynie

- Uruchomienie ekstranet owego modułu Bussines-to-Bussines dla partnerów handlowych

- Implementacja mechanizmów zarządzania reklamacjami

- Zarządzanie systemem

Podczas czwartego etapu przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników do obsługi poszczególnych modułów.

W etapie piątym nastąpi integracja platformy cyfrowej wymiany danych między partnerami a firmą wdrażającą

System B2B wprowadzi znaczące innowacje w zakresie funkcjonowania obecnych rozwiązań. Moduł B2B pozwalać będzie partnerom na samodzielne wykonywanie takich procesów biznesowych jak.:

- zapoznanie się ze stanem magazynowym i złożenie zamówienia

- dokonanie rezerwacji towaru

- regulowanie płatności/sprawdzenie terminów płatności/ fakturowanie

- obserwacja stanu realizacji zamówienia

- zawieranie umów

Wdrożenie systemu B2B ma na celu zmianę procesów związanych z produkcją i obsługą klienta co ma doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku meblarskim.

Ważne linki:

Serwis Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu

Strona internetowa Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl

Strona internetowa Instytucji Wdrażającej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl

 

galeria
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter