Projekt ” Kapitał obrotowy Andrzej Jan Kubzdyl Przedsiębiorstwo Produkcyjni Usługowo Handlowe AEK”

Numer umowy POIR.03.04.00-08-0057/20-00

Data zawarcia umowy 19.08.2020 r.

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucja pośrednicząca; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 81/83

Cel projektu

1. Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności,
2. Wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19,
3. Utrzymanie miejsc pracy.

Czas trwania projektu; 2020-2021

Koordynator projektu Grzegorz Lewandowski

AEK Design | Producent mebli